dom maklerski

dom maklerski (ang. Brokerage House)

podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny lub cudzy rachunek, a także na Zarządzanie Portfelem Papierów Wartościowych i pomoc inwestycyjne dla swoich klientów. W domach maklerskich zatrudniani są maklerzy oraz eksperci inwestycyjni. Dom maklerski może przybierać formę spółek: akcyjnej, z.o.o., partnerskiej, jawnej, komandytowo-akcyjnej i komandytowej. Warunkiem zawiązania domu maklerskiego jest posiadanie przez co najmniej dwóch wspólników licencji maklera papierów wartościowych lub eksperci inwestycyjnego.