depozyty z ustalonym terminem spłaty

depozyty z ustalonym terminem spłaty (ang. fixed term deposits)

depozyty, które w momencie zawarcia umowy o przyjęcie depozytu termin jego spłaty przez bank jest określony przez obydwie strony. Na rynku międzybankowym istnieją depozyty: „overmight” – od daty waluty dziś do daty waluty jutro, „tomnext” – od daty waluty jutro do daty waluty spot i „jedno- i dwutygodniowe oraz 1, 2, 3, 6, 9, 12 – miesięczne” – od daty waluty spot do daty waluty przypadającej odpowiednio tydzień i i dwa tygodnie lub 1, 2, 3,6, 9 i 12 miesięcy później.