depozyty na żądanie

depozyty na żądanie (ang. call deposits)

zwane inaczej depozytami z nieustalonym terminem spłaty, co oznacza brak określenia przez strony w momencie zawarcia umowy o przyjęcie depozytu terminu jego spłaty przez bank. Osoba składająca depozyt może go wycofać w każdym czasie, odpowiednio prędzej informując o tym bank poprzez złożenie wypowiedzenia. Ten rodzaj depozytów posiada zazwyczaj niższe oprocentowanie od depozytów z ustanowionym terminem spłaty. Praktyką banków jest przyjmowanie przez nie depozytów na żądanie tylko powyżej pewnej, dość wysokiej, wartości. Z uwagi na termin wypowiedzenia wyróżnia się depozyty z jednodniowym oraz dwudniowym okresem wypowiedzenia.