dynamika produkcji przemysłowej

dynamika produkcji przemysłowej

urzędy statystyczne większości krajów publikują, najczęściej co miesiąc, dane na temat dynamiki produkcji przemysłowej. Do przemysłu zaliczane są przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego, firmy górnicze i wydobywcze oraz jednostki gospodarcze użyteczności publicznej (np. wytwórcy i zaopatrujący kraj w energię elektryczną lub gaz). Publikowana dynamika dotyczy produkcji sprzedanej. Podawana jest w procentach, w stosunku do wartości zanotowanej poprzedniego miesiąca oraz analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Patrz też: wskaźniki wyprzedzające koniunktury.