dział ubezpieczeń

dział ubezpieczeń

ustawowo określony rodzaj ubezpieczeń majątkowych lub osobowych, np. ubezpieczenia grupowe, rodzinne na życie, ubezpieczenie rent itp. Jednostka podziału ryzyka, wedle której dział I stanowią ubezpieczenia na życie, zaś pozostałe to ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Każdy dział można podzielić na grupy i rodzaje ubezpieczeń.