dopuszczenie do obrotu giełdowego

dopuszczenie do obrotu giełdowego

zgoda Rady Giełdy na obrót danym papierem wartościowym na GPW. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego emitent składa bezpośrednio do Zarządu Giełdy na przygotowanym przez Giełdę formularzu. Zarząd Giełdy ma obowiązek podjąć uchwałę w kwestii dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku spełniającego wymóg kompletności. Szczegółowe warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego znajdują się w Regulaminie Giełdy.