doubezpieczenie

doubezpieczenie

zmiana zwiększająca wartość ubezpieczenia lub wprowadzająca nowy element do ubezpieczenia. Przybiera postać dodatkowej umowy zawieranej do istniejącej polisy ubezpieczeniowej. Powiększa ona sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową. Chodzi w niej o to, żeby przedmiot ubezpieczenia był objęty pełną ochroną odpowiadającą jego wartości.