dopuszczalne wahanie kursu

dopuszczalne wahanie kursu

określone dla poszczególnych systemów notowań i typów papierów wartościowych maksymalna zmiana Kursu w stosunku do Kursu Odniesienia; (tzw. widełki). Obecnie stosowane są dwa typy ograniczeń wahań kursów: widełki statyczne i dynamiczne. Widełki statyczne w skrócie ograniczają zmiany ceny instrumentów finansowych w stosunku do kursu odniesienia. Widełki dynamiczne z kolei są dodatkowym zabezpieczeniem przed ewentualnymi gwałtownymi wahaniami kursów transakcji na sesjach giełdowych.