depozyt

depozyt (ang. deposit)

środki składane przez klienta, za które bank przyjmujący je płaci w postaci odsetek, które oznaczają dla banków koszt pozyskania kapitału. Środkami tymi bank może potem obracać, udzielając chociażby kredytów. Z punktu widzenia klienta banku depozyt określa się mianem lokaty. Na międzybankowym rynku pieniężnym funkcjonują depozyty z ustalonym terminem spłaty i depozyty na żądanie. Wysokość oprocentowania depozytu jest zależna od długości okresu deponowania. Te z depozytów, które lokowane są na czas nieoznaczony nie są oprocentowane lub oprocentowanie ich jest na bardzo niskim poziomie.