bank korespondent

bank korespondent (ang. correspondent bank)

bank współpracujący z innym bankiem zagranicznym na mocy umowy, która przewiduje wypełnianie wzajemnych poleceń wpłat i wypłat wedle zasad rozliczeń przyjętych w tej umowie. Temu celowi służyć mają rachunki „loro” (rachunek banku korespondenta utrzymywany w „naszym” banku) i „nostro” (rachunek „naszego” banku utrzymywany w banku korespondencie. Z uwagi na siedzibę obydwu rodzajów korespondentów wyróżnia się korespondentów krajowych i zagranicznych.