bez prawa poboru

bez prawa poboru

bp: informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej Akcji oznaczająca, że nabywcom Akcji nie przysługuje już Prawo Poboru.