bank specjalistyczny

bank specjalistyczny (ang. special purpose bank)

bank stworzony po to, by realizować ściśle zdefiniowane cele, jakimi może być wsparcie budownictwa mieszkalnego czy obsługa kredytów zagranicznych. Jego cele mogą wynikać z zakresu i formy działania lub rodzaju obsługiwanych klientów. Banki specjalistyczne osiąganie swoich celów statutowych mogą korzystać z dotacji i ulg rządowych lub udzielonych przez bank centralny. Bankami specjalistycznymi są np. banki hipoteczne, banki rozwoju, banki clearingowe i banki inwestycyjne.