bon skarbowy

bon skarbowy (ang. treasury bill)

krótkoterminowy papier wartościowy, którego emisją zajmuje się Skarb Państwa. Termin jego wykupu to 8, 13, 26, 39 lub 52 tygodni). Zagranicznym odpowiednikiem tego instrumentu są weksle skarbowe. Emisja bonów skarbowych służy finansowaniu przez rząd deficytu budżetowego. Wielkość emisji w danym roku jest określona każdorazowo w ustawie budżetowej. W ofercie pierwotnej sprzedaży bonów skarbowych mogą uczestniczyć podmioty posiadające status uczestnika przetargu. Obecnie jest to 56 podmiotów. Mogą one kupować bony skarbowe będące przedmiotem przetargów organizowanych przez NBP. Sprzedaż dokonuje się z dyskontem w stosunku do ceny nominalnej. Wyborem ofert zajmuje się Emitent, czyli NBP. Bony skarbowe są uznawane za atrakcyjną formę lokowania kapitału dla banków komercyjnych, co powoduje ich bezpieczeństwo, rentowność oraz płynność, możliwa dzięki aktywnemu rynkowi wtórnemu obrotu bonami skarbowymi. Nie uczestniczą one w obrocie środków dokonujących się na GPW.