bon pieniężny

bon pieniężny (ang. money bill)

krótkoterminowy papier wartościowy emitowane przez polskie banki. Przyjmuje formę dokumentu papierowego imiennego lub na okaziciela stanowiącego potwierdzenie faktu zdeponowania określonej kwoty w danym banku przez nabywcę bonu w określonym terminie. Są one określane też mianem bonów oszczędnościowych. To dlatego, ponieważ są one często atrakcyjnie oprocentowane i odznaczają się łatwą zbywalnością, przez co są konkurencją dla tradycyjnych depozytów terminowych. Wyróżnia się dwa typy tego rodzaju instrumentu: bony pieniężne typu lokacyjnego oraz typu dynamicznego (tzw. progresyjne).