baza odsetkowa

baza odsetkowa (ang. interest basis)

liczba dni używana w procesie obliczania odsetek. Stopa procentowa podawana jest najczęściej w ujęciu rocznym, dlatego za bazę odsetkową przyjmuje się 365 lub 360 dni w roku. Żeby wyliczyć wartość odsetek, ilość czasu, przez który korzystamy z kapitału dzielimy przez wyżej podane liczby np. kiedy jest to 40 dni to odsetki przyjmują wartość wyniku działania 40/365 lub 40/360 w zależności od bazy przyjętej przez instytucję pożyczającą.