bank komercyjny

bank komercyjny (ang. commercial bank)

bank działający na zasadach rynkowych, którego celem jest osiąganie zysku poprzez działalność polegającą na sprzedaży oferowanych produktów bankowych. Konkuruje z innymi bankami o pozyskanie klientów, dążąc tym samym do osiągnięcia zysku dzięki środkom pozyskanym z depozytów przyjmowanych od klientów. Umożliwia to prowadzenie działalności kredytowej i obsługę podmiotów instytucjonalnych i indywidualnych w rozliczeniach krajowych i zagranicznych. Działa w sposób zaplanowany, posiadając szczegółową dokumentację w zakresie jego organizacji zawierającą regulaminy i schematy działania.