bon komercyjny

bon komercyjny (ang. commercial bill)

krótkoterminowy komercyjny papier dłużny, będący zobowiązaniem emitenta do zwrotu jego posiadaczowi nominalnej kwoty, na którą go wystawiono w terminie wykupu bonu. Zasady emisji bonów są ustalane każdorazowo przez bank organizujący właściwą emisję. Bony komercyjne występują na polskim rynku kapitałowym pod nazwami: Bony Komercyjne, Bony Handlowe, Bony Dłużne. Mogą one stanowić przedmiot obrotu na rynkach wtórnych organizowanych przez banki.