bon pieniężny NBP

bon pieniężny NBP (ang. NBP bill)

krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Narodowy Bank Polski. Bony pieniężne sprzedawane przez NBP na specjalnych przetargach są z dyskontem w stosunku do ich ceny nominalnej. Terminy wykupu bonów pieniężnych NBP to 1,7, 14,28, 91, 182 oraz 364 dni. Zasady dotyczące tego instrumentu finansowego wyznaczają banki polskie jako jedynych nabywców bonów pieniężnych NBP. Bezpośrednimi uczestnikami przetargów są banki komercyjne o statusie tzw. dealera pierwotnego rynku pieniężnego. Inne banki komercyjne mogą obracać bonami pieniężnymi na rynku wtórnym. Bony NBP cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i taką też rentownością konkurencyjną, przez co mogą być atrakcyjną formą lokaty kapitału dla banków komercyjnych. Emisja i odkupywanie bonów pieniężnych NBP stosowane są w celu realizacji polityki pieniężnej, polegającej na regulacji płynności na pieniężnym rynku międzybankowym i wpływaniu na kształtowanie rynkowych stóp procentowych.