biuro maklerskie

biuro maklerskie (ang. Bokerage House)

podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny lub cudzy rachunek, a także na zarządzanie portfelem papierów wartościowych i pomoc inwestycyjne dla swoich klientów. Klient domu maklerskiego zakłada rachunek inwestycyjny, na przechowywane są informacje o papierach wartościowych i posiadanych przez niego środkach finansowych. Pracownikami biura maklerskiego są maklerzy i eksperci inwestycyjni. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności maklerskiej są również banki, mające siedzibę na terenie danego kraju. W Polsce może on działać w formie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej lub jawnej a także spółki komandytowo-akcyjnej i spółki komandytowej. Warunkiem prowadzenia tego typu działalności jest posiadanie przez minimum dwóch wspólników licencji maklera papierów wartościowych lub eksperci inwestycyjnego.