bez dywidendy

bez dywidendy

informacja, która podawana jest obok kursu giełdowego dla określonej Akcji. Oznacza ona, że nabywcy Akcji nie przysługuje już prawo do Dywidendy za ostatni okres obrachunkowy.