bank clearingowy

bank clearingowy (ang. clearing bank)

bank, który dokonuje rozliczeń transakcji handlu zagranicznego przeprowadzanych w walucie clearingowej. Dzieje się tak, gdy waluty krajów biorących udział w transakcjach są niewymienialne i rozliczenia przybierają postać transakcji barterowych, czyli w formule: towar za towar.