beneficjent

beneficjent (ang. beneficiary)

podmiot, który otrzymuje od banku określone świadczenia. Zdecydowanie najczęściej jest to wypłata środków. Termin używany przy poleceniach zapłaty, akredytywach dokumentowych i gwarancjach bankowych. Patrz też: uposażony.