bank hipoteczny

bank hipoteczny (ang. mortgage bank)

bank specjalizujący się w udzielaniu kredytów z zabezpieczeniem hipotecznym w postaci nieruchomości lub równorzędnych praw, takich jak choćby prawo do lokalu albo prawo do wieczystego użytkowania. Kapitał na akcje kredytowe bank hipoteczny pozyskuje z emisji listów zastawnych. Są one emitowane zazwyczaj na okres 5-8 miesięcy, są więc jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowania kredytu. Listy zastawne łącznie mogą być emitowane nawet przez 50 lat, więc umożliwiają finansowanie nawet kilkunastoletnich kredytów hipotecznych. Emitowane przez bank hipoteczny listy zastawne nabywane są m.in. przez inwestorów instytucjonalnych: inne banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Emitowane są też listy zastawne dla klientów indywidualnych. Banki hipoteczne poddane są regulacji prawnej określającej standardy bezpieczeństwa dla banku oraz gwarantującej nabywcom listów zastawnych odzyskanie własnych środków na wypadek upadłości banku. Jeśli chodzi o standardy bezpieczeństwa, ustalane są proporcje między ilością i wartością wyemitowanych listów zastawnych a przyjętym zabezpieczeniem hipotecznym. Prowadzone przez banki hipoteczne tzw. rejestry pokrycia zawierają przyjęte zabezpieczenia na nieruchomościach lub równorzędnych prawach, z których w przodku bankructwa banku posiadacze listów zastawnych byliby zaspokajani.