bd

bd

Bez Dywidendy: informacja, która podawana jest obok kursu giełdowego dla określonej Akcji. Oznacza ona, że nabywcy Akcji nie przysługuje już prawo do Dywidendy za ostatni okres obrachunkowy.