bank rozwoju

bank rozwoju (ang. development bank)

bank powołany w celu wsparcia rozwoju konkretnych branż i sektorów gospodarki lub też regionów, zarówno krajowych, jak i składających się z terytoriów wielu krajów. Celem takiego banku jest również promocja określonych celów polityki danego państwa.