bessa

bessa (ang. Bearish Market)

inaczej Rynek Niedźwiedzia. Termin oznaczający długotrwały spadek, przejawiający przez to znamiona tendencji, kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie.