papiery wartościowe imienne

papiery wartościowe imienne (ang. securities to a named person)

papiery wartościowe, wskazujące konkretną osobę jako ich właściciela. Nazwisko właściciela umieszczone jest na dokumencie. Przeniesienie praw własności może się odbyć tylko na dwa sposoby: na drodze umowy notarialnej lub poprzez indos.