prowizja gwarancyjna

prowizja gwarancyjna (ang. underwriting fee)

pobierana przez bank prowizja z tytułu gwarantowania emisji papierów wartościowych. Oznacza to zagwarantowanie zakupu danej ilości papierów wartościowych, na wypadek niewykupienia dostatecznej ilości walorów przez osoby dokonujące inwestycji. Prowizję tę opłaca emitent.