papiery wartościowe

papiery wartościowe (ang. securities)

dokumenty, które stwierdzają istnienie pewnych praw majątkowych, wyróżniających się tym, że ich realizacja może nastąpić jako konsekwencja okazania lub zwrotu dokumentów. Posiadacz papierów wartościowych może, poza realizacją danych praw majątkowych, także dokonywać przenoszenia wspomnianych praw na inne osoby.