papiery wartościowe na okaziciela

papiery wartościowe na okaziciela (ang. securities to bearer)

papiery wartościowe, których aktualny posiadacz jest ich właścicielem. Przeniesienie własności odbywa się poprzez wręczenie innej osobie tychże papierów.