poddanie się egzekucji aktem notarialnym

poddanie się egzekucji aktem notarialnym (ang. submission to the notary deed of execution)

akt notarialny, będący jednostronnym oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji lub w formie umowy zawieranej między bankiem a dłużnikiem. Wyraża obowiązek kredytobiorcy zapłaty danej kwoty pieniężnej w konkretnym terminie. Zgodnie z regułami prawnymi akt ten stanowi tytuł egzekucyjny, na którego podstawie może być przeprowadzona egzekucja w momencie, kiedy sąd nada mu klauzulę wykonalności. Akt notarialny zawiera zapisy, które mogą wskazywać składniki majątku dłużnika i środki egzekucyjne obejmowane przez egzekucję. Patrz też: zabezpieczenie kredytu.