prowizja od wcześniejszej spłaty

prowizja od wcześniejszej spłaty (ang. prepayment fee)

prowizja, którą opłaca kredytobiorca na wypadek wcześniejszej spłaty kredytu niż było to określone w umowie kredytowej.