prowizja administracyjna

prowizja administracyjna (ang. management fee)

prowizja stanowiąca procent od kwoty kredytu. Wynosi najczęściej od 0,2% do 0,9%. Opłacana zazwyczaj jednorazowo. Jej istnienie jest argumentowane koniecznością ponoszenia przez banki kosztów związanych z „administrowaniem” kredytu.