podział akcji

podział akcji (ang. split)

wymiana wszystkich Akcji danej spółki na proporcjonalnie większą liczbę Akcji o niższej wartości nominalnej lub odwrotnie. Operację tę stosuje się, by poprawić dostępność akcji i ich płynność.