produkt bankowy

produkt bankowy (ang. bank’s product)

każdy rodzaj usługi, jaką oferuje bank swoim klientom. W skład oferty banków komercyjnych mogą wchodzić: kredyty bankowe, lokaty, karty kredytowe czy debetowe, konta osobiste, usługi powiernicze, bankowość mobilna itp.