płynność

płynność (ang. liquidity)

możliwość dostępu do własnych środków zainwestowanych. Wysoka płynność oznacza że można bardzo szybko wycofać swoje środki. To także zdolność danego podmiotu do wywiązywania się w terminie najbardziej wymagalnych zobowiązań, związanych np. z zapłatą kontrahentom za produkty i usług czy wypłatą wynagrodzeń własnym pracownikom. To jeden z elementów oceny finansowej firmy, ponieważ płynność bezpośrednio wpływa na jego kondycję finansową.