po cenie rynkowej

po cenie rynkowej

w systemie kursu jednolitego zlecenie giełdowe nie uczestniczące w ustalaniu kursu, podlegające realizacji po zrealizowaniu innych zleceń złożonych przed sesją giełdową. Nie zawiera limitu ceny. Zlecenie takie składane jest w chwili, gdy inwestor chce nabyć lub sprzedać akcje po najlepszej cenie, dostępnej na dany moment na rynku, czyli po cenie najlepszego oczekującego w arkuszu zlecenia przeciwstawnego. Zgadza się on też na niezrealizowanie jego zlecenia w całości. Zlecenia po cenie rynkowej ( ZCR) mogą być składane tylko podczas notowań ciągłych. Wyjątkiem od reguły są okresy równoważenia rynku.