papiery wartościowe stwierdzające prawo do kapitału

papiery wartościowe stwierdzające prawo do kapitału (ang. securities representing right to equity)

papiery wartościowe, których właściciele dysponują prawem współwłasności majątkowej, jeśli chodzi o majątek emitenta. Należą do nich przykładowo dokumenty udziałowe w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, górniczych, komandytowych lub w spółkach akcyjnych, w których to ostatnich dokument udziałowy określany jest mianem Akcji.