prowizja przygotowawcza

prowizja przygotowawcza (ang. Front-end fee)

opłata naliczana jednorazowo, stanowiąca procent od kwoty kredytu, czyli najczęściej ok. 1 %. Kredytobiorca opłaca ją zazwyczaj w momencie podpisywania umowy kredytowej lub nieznaczenie po tym fakcie. Bankowi prowizja przygotowawcza rekompensuje koszty, które ponosi w związku z przygotowaniem umowy kredytowej.