papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

papiery wartościowe o zmiennym dochodzie (ang. variable income securities)

papiery wartościowe, nie gwarantujące ich właścicielom dochodu stałej wysokości, a udział w zyskach, które osiąga emitent proporcjonalnie do wielkości wniesionego wkładu.