polecenie zapłaty

polecenie zapłaty (ang. payment order)

polecenie zapłaty określonej kwoty na rzecz wskazanego beneficjenta, które zostało skierowane przez zleceniodawcę do banku. Kwota ta może być wcześniej wpłacona przez zleceniodawcę bezpośrednio do banku, jednak częściej dokonuje się to poprzez obciążenie jego rachunku. Polecenie zapłaty może odbywać się w formie bezgotówkowej, czyli za pośrednictwem przelewów, ale i gotówkowej.