polecenie pobrania

polecenie pobrania (ang. Direct Debit)

system rozliczeń płatności między wierzycielem a dłużnikiem odbywający się za pośrednictwem banku. Dokonuje on pobrania w sposób automatyczny z konta dłużnika kwoty widniejącej na fakturze w momencie jej płatności na rzecz wierzyciela. Odbywa się to na podstawie pisemnego upoważnienia wierzyciela przez dłużnika do obciążania jego rachunku bankowego. Inicjatorem dokonywania płatności jest tutaj wierzyciel. Nieuzasadnione obciążenie konta dłużnika przez bank skutkuje zwrotem pobranych środków.