Polskie Kwity Depozytowe

Polskie Kwity Depozytowe (ang. Polish Depositary Receipts)

papiery wartościowe, oferowane na polskim rynku, które dokumentują prawo własności akcji spółki zagranicznej. Przeznaczone są dla zagranicznych spółek, które chciałaby być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa nabywców kwitów depozytowych nie różnią się w dużym stopniu od uprawnień nabywców Akcji spółki. Zapewniają one prawa majątkowe i korporacyjne, a ich realizacja odbywa się za pośrednictwem banku depozytowego, będącego głównym uczestnikiem programu kwitów depozytowych.