papiery wartościowe o stałym dochodzie

papiery wartościowe o stałym dochodzie (ang. fixed income securities)

papiery wartościowe, przynoszące swym właścicielom niezmienny dochód, którego wysokość może być gwarantowana przez cały okres ważności papieru lub w krótszym czasie np. dla okresu pojedynczego kuponu.