płatności uwarunkowane

płatności uwarunkowane (ang. conditional payments)

płatności, których bank dokonuje w zależności od spełnienia określonych warunków przez beneficjenta. Tego typu płatnościami są te dokonywane w formie akredytywy dokumentowej lub inkasa, zwyczajowo nazywane operacjami dokumentowymi.