Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń

organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego. Przynależność do Polskiej Izby Ubezpieczeń jest obowiązkowa i powstaje z chwilą podjęcia przez towarzystwo działalności ubezpieczeniowej. Celem tej organizacji jest ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków wobec władzy i administracji państwowej. Uczestniczy ona w pracach związanych z kodyfikacją prawa ubezpieczeniowego, wydaje ekspertyzy oraz opinie na tematy związane z ubezpieczeniami.