pokrycie

pokrycie (ang. coverage)

stosunek wartości zabezpieczenia kredytu przyjętego przez bank do kwoty udzielonego kredytu. Przykładowo 150% pokrycia kredytu oznacza, że szacunkowa wartość kredytu jest o połowę większa od kwoty kredytu. Zamiennie używa się pojęcia marginesu bezpieczeństwa.