po każdej cenie

po każdej cenie

zlecenie giełdowe uczestniczące w ustalaniu kursu nie zawierające limitu ceny; podlegające realizacji w pierwszej kolejności razem ze zleceniami „z limitem ceny” złożonymi przed sesją giełdową. Oznacza to, że dla zleceniodawcy nie jest możliwa kontrola kursu, po jakim zostanie zrealizowane pełne zlecenie lub jego części, kiedy zlecenie realizowane jest w paru transakcjach.