punkt obsługi klienta

punkt obsługi klienta (ang. point of sale)

jednostka organizacyjna Dystrybutora, uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmowania środków pieniężnych na rzecz Funduszy Inwestycyjnych.