prowizja ubezpieczeniowa

prowizja ubezpieczeniowa (ang. insurance fee)

prowizja, która jest z tytułu ubezpieczenia kredytów od ryzyka pobierana. Wpływ na nią ma wiele czynników. Do takich zaliczyć można: ocena stopnia ryzyka; typy ryzyka podlegające ubezpieczeniu, którymi mogą być ryzykiem politycznym czy handlowym. Eksporter jest płatnikiem prowizji, lecz z reguły koszt ten przerzucany jest na importera.